ในขณะที่อู๋ฮั่นกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นศุนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของจีน ผู้คนนับล้านต่างพาเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมดงานในการพัฒนา ด้วยเหตุผลอย่างเดียวคือต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามเมืองใหญ่ๆ คือวิถีชีวิตชนบทแบบเดิมๆท่ามกลางตึกระฟ้า
ความเจริญอาจบ่งบอกถึงความมั่งคั่งของเมืองนั้น บางทีอาจไม่ได้ถึงบ่งบอกคุณภาพชีวิตของผู้ขับเคลื่อนเมืองนั้นเลย…
Till sun dow @ Lake District